ho trung thien dia 2

Lấy rượu ngon luận rượu
Lấy tình thâm nuôi tình
Lấy nghĩa sâu trả nghĩa
Lấy ơn dày đền ơn
***
Nghĩa trọng đãi quân tử
Lễ trọng tiếp hiền nhân
Tình, đem tình trói buộc
Đức, dùng đức báo ân

Thép quý đúc gươm báu
Đá quý thử vàng ròng
Bão giông nung chí cả
Thời gian tụ kim cương
***
Khó khăn rèn khí phách
Gian truân luyện anh hào
Kỳ mưu đoạt dị sĩ
Báu đao tranh quần hùng

Phù Hư Dật Sĩ
Võ Thạnh Văn

TC Trầm Hương 21

Bài mới đăng

Search

Liên Lạc

Ban Điều Hành Trầm Hương:

Xuân Du

Dương Thượng Trúc

Túy Hà

Phạm Tương Như

Songthy

Bài đọc nhiều nhất

Visitor Counter

Ngày Thiết Lập
Visitors Counter
March 1 2013