image

Ta có trong tay bầu rượu nhỏ
Lên đồi say khướt buổi chiều nay
Lên đồi nghe gió từ muôn hướng
Em sẽ theo về trong cơn say..

Ồ không - Đồi vắng mình ta đứng
Ngóng mãi phương trời mây viễn phương
Rượu nhỏ không làm cơn say lớn
Thì sá gì đâu cõi vô thường

Mình ta - một bóng - tha hồ hát
Hoa cỏ đồi cao lặng đứng nhìn
Đấm ngực cho máu tuôn buồng phổi
Khất sĩ ngông cuồng bỗng nín thinh

Mất rồi cái thuở sông hồ ấy
Ta chém tan tành chữ lợi danh
Bây giờ ngựa nhốt trong chuồng nhỏ
Thôi ráng mà thương kiếp ngựa què…

Hồ Chí Bửu

TC Trầm Hương 21

Bài mới đăng

Search

Liên Lạc

Ban Điều Hành Trầm Hương:

Xuân Du

Dương Thượng Trúc

Túy Hà

Phạm Tương Như

Songthy

Bài đọc nhiều nhất

Visitor Counter

Ngày Thiết Lập
Visitors Counter
March 1 2013