Thi Ảnh

Thơ

02 CAC DIEM THAM QUAN suoi tranh 2 002

Hiền như
Con nước cuối mùa
Re re chảy giữa
Đôi bờ quạnh hiu
Ta ngồi ngó đám rong rêu
Mà nghe mình
Cũng ít nhiều đắng cay
Như con suối nhỏ nhoi này
Hai mùa mưa nắng
Chợt đầy chợt vơi
May còn
Đôi chút thảnh thơi
Ngồi đây mà ngó
Đất trời vu vơ.

Nguyễn Đức Nhơn

TC Trầm Hương 21

Bài mới đăng

Search

Liên Lạc

Ban Điều Hành Trầm Hương:

Xuân Du

Dương Thượng Trúc

Túy Hà

Phạm Tương Như

Songthy

Bài đọc nhiều nhất

Visitor Counter

Ngày Thiết Lập
Visitors Counter
March 1 2013