anh dep hoa quynh 19 1025

* một vùng như thể cây quỳnh cành giao
(Kiều)

ơn em từ cõi phù du
theo ta đến chốn sa mù hóa thơ
một lần thôi vạn kiếp chờ
làm sao chờ được thuyền mơ bến nào
em quỳnh thơ mộng hư hao
quỳnh xưa rụng xuống cội nào quỳnh ơi
cõi miên du tận cuối trời
đàm hoa nhất hiện*gượm lời mà chi
dẫu mong manh dạ xuân thì
từ em hương tỏa hoài thi vướng vào
chợt hương yêu ngất vườn sao
đêm huyền hoặc ấy quyện vào suối tơ
nhớ thương em đếm sao mờ
tội thân nương lá lửng lơ bến chờ
đêm đêm ngóng đợi người mơ
em là tiên nữ trắng bờ cát trăng

*nở thoáng chốc
7-2017

Cái Trong Ty

TC Trầm Hương 21

Bài mới đăng

Search

Liên Lạc

Ban Điều Hành Trầm Hương:

Xuân Du

Dương Thượng Trúc

Túy Hà

Phạm Tương Như

Songthy

Bài đọc nhiều nhất

Visitor Counter

Ngày Thiết Lập
Visitors Counter
March 1 2013